Dyddiad rhyddhau - 14.12.2016

Welsh Whisperer - ‘Y Dyn o Gwmfelin Mynach'

Yn disgrifio ei hun yn ddiymghongar fel arglwydd canu gwlad a gwerin Cymru, mae'r Welsh Whisperer yn ol gyda'i ail albwm ac mae wedi galw ar rai o gerddorion gorau Cymru i weithio gyda fo. Mae Lee Mason (gitarydd i Lowri Evans),Wyn Jones ag Osian Jones (Ail Symudiad) ac arwr acordion Cymru, Bryan yr Organ (enwog o'i ymddangosiadau ar Tommo a BBC Radio Cymru) ymysg y nifer sydd wedi cyfrannu at y 10 trac llawn hiwmor a canu gwlad a gwerin Cymraeg.

Yn dilyn ei flwyddyn prysuraf erioed o sioeau byw, ymddangosiadau teledu ar S4C a Madein TV yng Nghymru ac ar draws Lloegr, & cael ei ddewis fel cyflwynwr ar BBC Radio Cymru Mwy a BBC Radio Cymru ym mis Ionawr ar ôl 2 flynedd o gyflwyno rhaglen radio ‘drivetime’ ar Môn FM, mae’r dyfodol yn ddisglair i’r Max Boyce nesaf gyda sawl pluen yn ei gap.

Mae ‘Y Dyn o Gwmfelin Mynach’ yn cynnig caneuon mor fachog ag yr ydynt yn ddoniol wrth ddelio gyda phroblemau fel gyrru tu ol i loris Mansel Davies, ceisio cwrdd â gwraig yn y Farmer’s Guardian a byw bywyd ar yr hewl yn y sîn cerddoriaeth Cymraeg.

Bydd pobl sy’n byw yma eisiau’r albwm yma yn y car, fan, tryc neu dractor. Bydd y pobl sy’m ymweld a ni ddim eisiau gadael Cymru hebddi.

Ar gael yn yr holl siopau Cymraeg rwan ag yn ddigidol arlein o Ionawr 2017 ymlaen.

Linc i luniau safon uchel yma:https://www.dropbox.com

welshwhisperer.cymru/
twitter.com/WelshWhisperer
facebook.com/WelshWhisperer
youtube.com/user/WelshWhi...
instagram.com/welshwhispe...
soundcloud.com/WelshWhisperer

Release date - 14.12.2016

Welsh Whisperer - ‘Y Dyn o Gwmfelin Mynach'

Humbly describing himself as the lord of Welsh country song, the Welsh Whisperer returns with his second album and has called upon top musicians Lee Mason (guitarist to Lowri Evans), Wyn & Osian Jones (Ail Symudiad) & Welsh accordion legend Bryan yr Organ (of Tommo & BBC Radio Cymru fame) to produce 10 humorous Welsh country folk music tracks.

Having had his busiest year yet of live shows, TV appearances on S4C & Madein TV across Wales & England & being selected as a presenter on BBC Radio Cymru Mwy & BBC Radio Cymru following a successful 2 year drivetime slot on Môn FM, the future is bright for the next Max Boyce with many strings to his Celtic longbow.

‘Y Dyn o Gwmfelin Mynach’ (The man from Cwmfelin Mynach) features humorous and equally catchy tracks about Welsh country life & deals with topics like being stuck behind Mansel Davies lorries, finding a wife in the Farmer’s Guardian, and living life on the road in the Welsh music scene.

Those who live here will want it in the car, van, truck or tractor. Those who visit won’t want to leave Wales without it.

Available in all Welsh language shops shops now and online from January 2017 onwards.

Link to high quality photos here:https://www.dropbox.com

welshwhisperer.cymru
twitter.com/WelshWhisperer
facebook.com/WelshWhisperer
youtube.com/user/WelshWhi...
instagram.com/welshwhispe...
soundcloud.com/WelshWhisperer

Prynwch yn / Buy at:

  • amazon
  • itunes
The Welsh Whisperer | Poket Trez | Swci | Shop Tarw du | The Welsh Surname Shop | MC Mabon | Penderyn
Soundcloud | BBC Radio Cymru | BBC Radio Wales | Welsh Black Cattle Society | Brains | Americymru | S4C | Cymru | Wales
Wales Online | Culture Colony | Golwg360