Mae Poket Trez yn ol gyda'u trydydd sengl, yn dilyn 'C'mon' a 'Ffati Bwm Bwm', ar label Tarw Du. Bydd 'Ie, Ie, Ie' a-sides 'Haters' a 'Gonna Dance' ar gael i'w lawrlwytho o nifer o werthwyr ar-lein .Fideo Ie, Ie' gan Dyl Goch (Separado). Dyddiad rhyddhau : 11.11.11

Poket Trez are back with their third single on Tarw Du, following 'C'mon' and 'Ffati Bwm Bwm'. 'Ie, Ie, Ie' and b-sides 'Haters' and 'Gonna Dance' will be available for digital download from all good online sellers. The video for 'Ie, Ie, Ie' is directed by Dyl Goch (Separado) Release date : 11.11.11

Prynwch yn / Buy at:

Mae Poket Trez yn i ryddhau sengl ddigidol 'Ffati Bwm Bwm' gyda Swci a Mr Phormula. Mae Coco, Dr. Feelgood a Lenki yn dilyn eu sengl cyntaf 'C'mon' gyda darn o Hip-Hop Gorllewinol (Cymru), yr ail o dair sengl i'w rhyddhau ar label Tarw Du. Mae'n cynnwys y b-sides Uno Dos Trez a Game Over. Mae'r 'Ffati bwm bwm' wedi ei gyd-gynhyrchu rhwng label Tarw Du a Trez recordings a chynhyrchwyd pob n arall gan Poket Trez a Sir Doufus Styles.

Ymwelwch  www.pokettrez.com am fwy o wybodaeth am y band a newyddion, gan gynnwys perfformiadau nesaf y band. Mae'n bleser gan label Tarw Du gyd ryddhau a chyhoeddi ail sengl ddigidol Poket Trez ar y cyd gyda Trez Recordings. 08/07/11.

Poket Trez are back with ‘Ffati Bwm Bwm' featuring Swci and Mr Phormula. Coco, Dr. Feelgood and Lenki follow up their debut release 'C'mon' with a slice of West Coast (of Wales) Hip-Hop, the second of three singles to be released with the Tarw Du label. B-sides include Uno Dos Trez and Game Over. 'Ffati Bwm Bwm' is co-produced with the Tarw Du label, all other tracks are produced by Poket Trez and Sir Doufus Styles.

Visit www.pokettrez.com for band biog and news, including the bands up and coming performances. Tarw Du is proud to co release and publish this second Poket Trez digital release in conjunction with Trez Recordings. 08/07/11.

Prynwch yn / Buy at:

 • 24-7 Music Shop
 • 7digital
 • Amazon
 • emusic
 • iTunes
 • Juno
 • Napster
 • Nokia Music Store
 • Songrila.com

Poket Trez "tri cerddor o orllewin Cymru ar hyn o bryd yng Nghaerdydd. Gyda sawl dylanwad o'r gwych i'r gwahanol i'r gwael, maent yn defnyddio 'big beats, big bass, big stabs, nasty keys, dirty guitars, hip hop rythms, robotic vocals, west coast harmonies, dylanwadau offerynnol a'r byd arlein i helpu i greu eu swn.

Mae Poket Trez yn bwriadu rhyddhau tair sengl mewn tair mis i gyflwyno eu hunain i'r byd. Bydd y sengl cyntaf 'C'mon' ar gael i'w lawrlwytho ar 25 Ebrill 2011 o holl brif siopau digidol y we, ac mae'n cynnwys y b-sides ‘Rip it Down' a ‘Studmark'. Cynhyrchwyd pob gan Sir Doufus Styles yn ei stiwdio enwog ym Mae Caerdydd.

Ymwelwch â www.pokettrez.com am fwy o newyddion, gan gynnwys perfformiadau byw cyntaf y band. Mae'n bleser gan label Tarw Du gyd ryddhau a chyhoeddi sengl ddigidol gyntaf Poket Trez ar y cyd gyda Trez Recordings.

Poket Trez are three musicians from west Wales currently residing in Cardiff, Wales. With many influences, ranging from the amazing to the bizarre to the rubbish, the three use big beats, big bass, big stabs, nasty keys, dirty guitars, hip hop rhythms, robotic vocals, west coast harmonies, instrumental and virtual landscapes to create their music.

Poket Trez plan to release three singles in three months to introduce themselves to the world. The first single 'C'mon' will be available to download on the 25th April 2011 from all good digital stores, and includes the b-sides ‘Rip it Down' and ‘Studmark'. All songs are produced by Sir Doufus Styles at his renowned studio in Cardiff Bay.

Visit www.pokettrez.com for further news, including details about the band's first ever performances. Tarw Du is proud to co release and publish this first release in conjunction with Trez Recordings.

Poket Trez

Prynwch yn / Buy at:

 • 24-7 Music Shop
 • 7digital
 • Amazon
 • emusic
 • iTunes
 • Juno
 • Napster
 • Nokia Music Store
 • Songrila.com

The Welsh Whisperer | Poket Trez | Swci | Shop Tarw du | The Welsh Surname Shop | MC Mabon | Sadwrn.com | Daily Wales | Penderyn
Soundcloud | C2 BBC Radio Cymru | BBC Radio Wales | Welsh Black Cattle Society | Brains | Americymru | S4C | Cymru | Wales
Wales Online | Culture Colony | Golwg360