Dyma albym ddiweddaraf MC Mabon ers rhyddhau Jonez Williamz yn 2007/2008 a'r ail albym Saesneg i MC Mabon ei ryddhau. Y perfformwyr yn y band pedwar dyn yw Mr Huw Owen , Andrew Taylor, Gethin Jones a Gruff Meredith. Hefyd yn ymddangos mae’r brodor o Gaerdydd Johnny Burgess (Keltech & Johnny b ) sydd yn ymddangos fel gwestal arbennig ar y trac ‘Black plumes of smoke’. Hwyl diniwed cefn gwlad efo hint o lemons. Wyth can / 16 munud. Prynwch hi am ddim mwy na £5.99 o'r holl brif siopau arlein. Mae fersiynau offerynnol o'r traciau hefyd ar gael. Cysylltwch a Tarw du am fwy o fanylion. Rhyddhawyd Medi 5 2011.

This is a new album by MC Mabon, put out into the overcrowded world soup of exponential waffle, environmental and planetary calamities, pointless violence, clips of cats and views of random hotel balconies from around the world. This 16 minute 8 track album was recorded and produced in Cardiff and is available to buy from all good online shops for no more than £5.99. It is the most recent MC Mabon album since the release of the Jonez Williamz album in 2007/2008 and is MC Mabon's second English language album. The four man band includes Mr Huw Owen, Andrew Taylor, Gethin Jones and Gruff Meredith. Special guests include Cardiff lyricist Johnny Burgess (from Keltech & Johnny b fame) on the track ‘Black plumes of smoke’. Instrumental versions of the tracks are also available. Contact Tarw du for more information. Released September 5, 2011.

Prynwch yn / Buy at:

The Welsh Whisperer | Poket Trez | Swci | Shop Tarw du | The Welsh Surname Shop | MC Mabon | Sadwrn.com | Daily Wales | Penderyn
Soundcloud | C2 BBC Radio Cymru | BBC Radio Wales | Welsh Black Cattle Society | Brains | Americymru | S4C | Cymru | Wales
Wales Online | Culture Colony | Golwg360