18.9.2023

MC Mabon : 'Freedom Not Tyranny: Stop The New World Order'

Mae label Tarw Du yn falch i allu cyhoeddi albym newydd gan MC Mabon - y gyntaf mewn dros ddeg mlynedd. Mae 'Freedom Not Tyranny: Stop The New World Order' yn cynnwys deg can newydd Saesneg, a hon yw albym gyntaf MC Mabon ers Strict Meter yn 2011. Mae rhan fwyaf o'r cynnwys yn delio gyda bygythiadau a pheryglon globaleiddio a Llywodraeth 'Un Byd' ganolog i'n hawliau sylfaenol fel unigolion a hefyd i holl genhedloedd a gwledydd y byd. Recordiwyd rhan helaethaf o'r albym yn stiwdio Tý Drwg, Caerdydd rhwng 2016 a 2023, gyda'r holl locdowns a rhwystriadau hynod ddadleuol o 2020 - 2022 yn golygu fod recordio a chwblhau'r albym wedi cymryd oleiaf 3 mlynedd yn ychwanegol. Mae'r albym ar gael o'r holl brif siopau digidol arlein ag ar CD mewn siopau neilltuol yng Nghymru. Mae llyfryn 36 tudalen o holl eiriau'r caneuon i'w gael gyda'r CD.

 • Artist - MC Mabon
 • Enw'r cynnyrch - 'Freedom Not Tyranny: Stop The New World Order'
 • Fformat – Albym ddigidol arlein ac ar CD mewn siopau neilltuol yng Nghymru.
 • Dyddiad rhyddhau swyddogol – 18.9.2023
 • Label -Tarw Du (TarwDu016)
  (www.tarwdu.com
  post@tarwdu.com)

18.9.2023

MC Mabon: 'Freedom Not Tyranny: Stop The New World Order'

Tarw Du is pleased to announce the first MC Mabon album in over ten years. 'Freedom Not Tyranny: Stop The New World Order' is a ten track album of English language songs and is the first MC Mabon album since Strict Meter in 2011. The songs mostly deal with the threats that globalism and attempts at a New World Order or One World Government pose to our essential rights as individuals and as nations all across the earth. The album was mostly recorded in Tý Drwg, Cardiff between 2016 and 2023, with the highly contentious lockdowns and restrictions of 2020 - 2022,  meaning that the recording and finishing of the album took an extra three years. The album is available in all the online stores (see link tree here: https://orcd.co/fntstnwo) and a CD, which comes with a 36 page booklet of all the lyrics, is available at selected Welsh shops across Wales.

 • Artist – MC Mabon
 • Name of release – 'Freedom Not Tyranny: Stop The New World Order'
 • Format – Online Digital Album and CD
 • Release date – 18.9.2023
 • Label -Tarw Du (TarwDu016)
 • (www.tarwdu.com)
  (post@tarwdu.com)

Dewiswch wasanaeth

Choose your preferred music service

The Welsh Whisperer | Poket Trez | Swci | Shop Tarw du | The Welsh Surname Shop | MC Mabon | Sadwrn.com | Daily Wales | Penderyn
Soundcloud | C2 BBC Radio Cymru | BBC Radio Wales | Welsh Black Cattle Society | Brains | Americymru | S4C | Cymru | Wales
Wales Online | Culture Colony | Golwg360